Gdy przedsiębiorca składa wniosek o umorzenie składek ZUS, Zakład bada jego sytuację ekonomiczną. Przedsiębiorca składa dziesiątki załączników, co on ma jako Jan Kowalski i jeśli coś ma, np. ma mieszkanie, dom, samochód, to ZUS mówi: ma pan majątek, proszę go sprzedać i zapłacić. A ten,…