Zmiana granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego była – zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – niezgodna z prawem. Chodzi o wyłączenie z parku trzech działek na Świętym Krzyżu, o których pozyskanie stara się zakon oblatów. Kontrolerzy wnioskują o cofnięcie zmian, które ich zdaniem naruszają…