Zachęcam wszystkich chętnych do masowego zgłaszania profilu SANEPIDU za prześladowanie.
Każda forma nacisku ma sens.