„Za trzy miesiące przestoju dostałem od rządu 2 tys. zł” – mówi właściciel kawiarni KOTON, apelując do władz kraju o realne wsparcie dla przedsiębiorców i przedstawienie planu działania na najbliższe