W ciągu doby na umieszczenie billboardów z hasłem 'Kochajcie mnie, mamo i tato” wpłaciło ponad 11 tys. osób. – Początkowa kwota, jaką chcieliśmy zebrać, to było 5 tys. zł. Mieliśmy zamiar powiesić kilka billboardów w Warszawie i w Poznaniu…