28 września 2022, dane za rok 2020. W 2011 roku stanowili 54%. O ile trend dla całej populacji jest spadkowy, to ponadproporcjonalnie duży udział w zakażeniach HIV nadal wykazują określone rasy, mniejszości etniczne i współżyjący ze sobą mężczyźni (MSM). Ok. 13% zakażonych jest nieświadoma infekcji.