Wprowadzenie przez polskie władze ścisłego lockdownu, obejmującego także zamknięcie hoteli, stawia nasz kraj w gronie zaledwie 8 państw świata z najsurowszymi restrykcjami. Czy to jedyna droga? Przeanalizowaliśmy obostrzenia funkcjonujące w 171 największych państwach na całym świecie.