Rada Polityki Pieniężnej postanowiła uszanować postanowienia Traktatu Sopockiego. Stopy procentowe nie zostały ponownie podniesione.