Berliński dziennik poinformował w poniedziałek, że w wodach Odry ponownie wykryto zwiększony poziom zasolenia. Potwierdziło to Ministerstwo Środowiska w Poczdamie, powołując się na ustalenia Krajowego Urzędu Ochrony Środowiska w Brandenburgii. Brandenburgia będzie skarżyć Polskę.