Przemysław Czarnek nie zajmie się sprawami jakości nauczania i procesu edukacji zdalnej. Urzędnicy w Ministerstwie Edukacji Narodowej będą za to prześwietlać lektury i ćwiczenia pod kątem ideologii. Urojone i rzeczywiste problemy ideologiczne będą urastały – w oczach Czarnka i jego ludzi…