Zanim w Egipcie wybudowano piramidy, a na Malcie świątynie megalityczne, w Polsce, w dzisiejszym woj. świętokrzyskim powstawało niezwykłe, podziemne królestwo krzemienia – Krzemionki Opatowskie. 4000 lat p.n.e. człowiek kopał tutaj podziemne szyby, których głębokość dochodziła do nawet 9 metrów