Na tak zadane pytanie „Tak” odpowiedziało 19,2 proc. respondentów. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 53,8 proc. ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie ma 27 proc. respondentów.