Senatorowie PIS wyszli gdy swoje wystąpienie rozpoczął Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zaczyna przedstawiać, zapewne po raz ostatni, roczne sprawozdanie o stanie przestrzegania praw człowieka w RP. Znak czasów.