Sąd Najwyższy odrzucił kasację od wyroku sądu pierwszej instancji uniewinniającego od zarzutu rzekomego szkalowania, organizacji Elbląscy Patrioci i Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) poprzez publiczne nazywanie – zgodnie z prawdą – tej ostatniej organizacji per „faszystowska”.