W wyobraźni kremlowskich elit Rosja wciąż może odgrywać rolę ZSRR. Niektórzy zachodni komentatorzy nabierają się na tę fantazję. W rzeczywistości Rosja ma 1/3 zasobów ludzkich, jakie miał (z satelitami) ZSRR i ułamek jego przemysłu. Jest państwem z gospodarką wielkości Brazylii i 2/3 jej populacji.