Pyszne.pl skopiowało stronę – padł zarzut wobec Pyszne.pl.
W odpowiedzi Pyszne.pl wskazuje, że ogólnych warunkach umowy umieszczony jest zapis, że platforma ma możliwość prowadzenia działań „nakierowanych na pozyskanie dodatkowych klientów dla restauracji w innych kanałach dotarcia”.