Oto jak wyglądała reakcja propagandysty Włodzimierza Rudolfowicza Sołowjowa na wycofanie się wojsk rosyjskich na lewy brzeg Dniepru. Około 40 minut monologu, który pozwala na lepsze zrozumienie schematów działania propagandy. Zaczyna się niewinnie, wręcz leniwie, ale potem się rozkręca :3