Sergey Brin, współzałożyciel Google, zdecydował się przenieść do Singapuru firmę zarządzającą jego majątkiem. Nie on jeden.