Oddajemy dziś głos przedstawicielom mediów. Wyemitujemy 3 audycje specjalne. Zaprosimy do nich osoby kierujące różnymi redakcjami. Wspólnie porozmawiamy o tym, co się dzieje. 357 to radio finansowane przez patronów, prowadzone przez byłych red. Trójki -Niedźwiecki, Strzyczkowski, Stelmach, Zozuń…