Czy Jerzy Stuhr jest „świętą krową”?! Trzeba piętnować wszystkich kierowców, którzy jeżdżą po alkoholu! Tutaj nie ma lepszych czy gorszych. Przypominamy, że 17 października na ul. Micki…