Prowadzenie firmy jest coraz trudniejsze. Aż 72% przedsiębiorstw podziela właśnie tak postawioną diagnozę. Co czwarty nie widzi zmiany.