Kasta „dobrej zmiany” stojąca ponad prawem najwyraźniej uważa, że już na zawsze pozostanie bezkarna. Istotę ustroju prawnego naszego państwa stanowi prosta zasada: o tym, czy ktoś jest podejrzany i czy poniesie odpowiedzialność karną, decyduje osoba Jarosława Kaczyńskiego…