Przełoży się to na całą gospodarkę: brak zakupów mieszkań -> brak wykończeniówki, zakupów wyposażenia, mebli etc..