„Każda próba ograniczenia wpływów [finansowych] za pomocą decyzji administracyjnych i politycznych jest zamachem na materialne podstawy funkcjonowania mediów, a tym samym zamachem na ich wolność i niezależność” – głosi oświadczenie podpisane przez polskie organizacje społeczne.