MSZ zmieniło politykę wizową wobec obywateli Rosji – rozpatruje tylko wnioski wynikające z przyczyn humanitarnych i gdy wymaga tego interes RP.