Brak zdecydowanych działań UE przyczynił się do powstania „hybrydowego reżimu autokracji wyborczej”, czyli systemu konstytucyjnego, w którym odbywają się wybory, ale brak jest poszanowania dla demokratycznych norm i standardów – twierdzą posłowie.