Nie chcą Jacka Sutryka na festiwalu naukowym w Krakowie. Organizatorzy podjęli decyzję, że nie życzą sobie tam obecności Sutryka i wycofali zaproszenia dla niego.