Uchwalanie budżetu unijnego, wyjaśnianie pojęcia suwerenności, analiza modeli stosunków między władzą świecką a duchowną, problemy polityki bezpieczeństwa socjalnego – z okrojonej matury z wiedzy o społeczeństwie znikło wiele tematów proobywatelskich – alarmują krakowscy nauczyciele.