Zmiana na niekorzyść pracowników to efekt projektu ustawy o aktywności zawodowej. Kiedy wejdzie w życie, bezrobotny, który rozwiązał ostatni stosunek pracy (lub stosunek służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron w ogóle (nawet po okresie wyczekiwania) nie miał prawa do zasiłku!