Projekt uniemożliwiający odmowę przyjęcia mandatu narusza prawo do rzetelnego procesu – pisze OBWE w opinii o ustawie mandatowej.