NY Times podważa zasadność dwóch rodziców jako elementu tworzącego rodzinę. Autorzy uznają to za „mit” pozostały po białej supremacji, który może być krzywdzący dla osób o innym kolorze skóry np. czarnym.