Lockdown wykańcza firmy. W powiązanych szczegółowe opracowanie.