476 głosów na NIE dla większego wsparcia Ukrainy, tylko 179 na tak, a więc prawie 3/4 niemieckich posłów głosowało przeciwko. Ralf Stegner, poseł rządzącej w Niemczech Partii Socjaldemokratycznej (SDP), określił wniosek jako „niepotrzebny”. Koń trojański Europy.