W aktualnej sytuacji (…) nie istnieje żadna ustawowa delegacja, by rozporządzenie RM mogło wprowadzić twardy lockdown w postaci zakazu wychodzenia z domu (zakazu przemieszczania się w przestrzeni publicznej) NAWET po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej.