Nowe obostrzenia zakazują zgromadzeń w związku z czym na pogrzebach obecne może być maksymalnie pięć osób. Przepisy te nie obowiązują w przypadku pogrzebów z obrzędem religijnym. Wtedy limity nie obowiązują.