Słynna lista wstydu profesora Uniwersytetu Yale Jeffrey’a Sonnenfelda właśnie została zaktualizowana. W zestawieniu firm, które nadal działają w Rosji, nie brakuje znanych marek.