Termin obniżenia limitu płatności dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami (B2B) z 15 000 zł na 8 000 zł został ponownie przesunięty, tym razem z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2024 r.