W niezwykle gorących dyskusjach o przyczynach tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku rzadko mówi się jednak o jeszcze jednej istotnej kwestii. O tym, że być może do tego wszystkiego nie doszłoby, gdyby nie… kalendarz wyborczy.