Tylko na Mazowszu brakuje ponad 3,8 tys. nauczycieli. Nikt nie chce pracować za mniejsze pieniądze, niż magazynierzy czy kasjerzy. W odpowiedzi na to… kuratorium zmieniło czcionkę napisu informującego o liczbie ogłoszeń na stronie na białą. I nie widać już, ile jest wakatów 😉