Postępująca sekularyzacja, pustoszejące kościoły, młodzież masowo wypisująca się z religii i coraz więcej apostazji. Polacy odwracają się od Kościoła katolickiego. Hierarchowie są coraz dalej od wiernych, ale od kilku lat są niebezpiecznie blisko władzy. I obie strony czerpią z tego układu garściami