Najbardziej ucierpiał handel detaliczny, straty sięgnęły 9,74 mld zł. Kolejnymi sektorami, które najbardziej ucierpiały to handel hurtowy (2,74 mld zł), zakwaterowanie (0,60 mld zł), usługi związane z wyżywieniem (0,37 mld zł), kultura (0,36 mld zł), sport i rekreacja (0,32 mld zł).