Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE podczas spotkania w Pradze zdecydowali o zawieszeniu porozumienia wizowego pomiędzy Unią a Rosją. Z tego powodu znacznie trudniej będzie Rosjanom otrzymać nowe wizy do strefy Schengen.