Z powodu uniewinnienia w sprawie obrazy uczuć religijnych.