Dwie trzecie naszej planety pokrywa woda, ale niekoniecznie słodka. Jej światowe rezerwy stanowią tylko trzy procent całości i są bardzo nierównomiernie rozł…