Jakie przeszkody uniemożliwiają hierarchom przyjęcie trwałej postawy etycznej? Dlaczego wierni pozostają w zdeprawowanym Kościele? Odpowiadam na te pytania, wychodząc od sprawy księdza Dymera.