Średnie zarobki w górnictwie wynoszą dwa razy tyle co średnia krajowa.