Czesanie przez urząd skarbowy właściwy miejscowo, urząd skarbowy z terenu województwa i urząd celno-skarbowy.
Ministerstwo Finansów pracuje nad poszerzeniem zasięgu terytorialnego działania naczelników urzędów skarbowych w zakresie przeprowadzania czynności sprawdzających i kontroli.