Ładnie rozrysowane powiązania popularnego ostatnio człowieka n podstawie danych z KRS. Kiedyś jakoś więcej poziomów tego grafu rysowalo – teraz pewnie by to zrobiło w wersji płatnej…