W oparciu o prace W. Hohfelda analizujemy zagadnienia uprawnienia, obowiązku i kompetencji, odnosząc je do aktualnych wydarzeń, na przykład decyzji Premiera o poleceniu Poczcie Polskiej zorganizowania wyborów korespondencyjnych.