t/j w nagłówku, wykorzystywanie krzysztofa k. kanał musi zniknąć!